تبلیغات
جالبترین مطالب - آنتی بیوتیکها


درباره وبلاگ:


آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها :


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

آنتی بیوتیکها

نوشته شده توسط:
یکشنبه 9 تیر 1392-09:05 ق.ظ


1-پنی سیلین طبیعی1- جی 2-وی

1-پنی سیلین6-3-3

2-پنی سیلین 400000

3-پنی سیلین 800000

2-پنی سیلین 400000

3-پنی سیلین 800000

4-پنی سیلین1200000

پنی سیلین 5000000

پنی سیلین وی پتاسیم

پنی سیلین بنزاتین

ب-امینوپنی سیلین ها:

الف)اموکسی سیلین

ب)امپی سیلین

ج)کواموکسی کلاو

د)فارمنتین

تازوسین

پنباکتام

متفرقه

کلوگزاسیلین

سفالوسیورین

نسل اول

الف)سفالکسین

ب)سفازولین

نسل دوم

سفاکلر

سفورکسیم

نسل سوم

الف)سفیکسیم

سفتریاکسون

ج)سفتازیدیم

نسل چهارم

سفپیم

کاربا پنم

مایکرولید

الف)اریترومایسین

ب)ازیترومایسین

 

 


کلاریترومایسین

اسپیرومایسین

امینوگلیکوزیدها

جنتامایسین

امیکاسین

سولفانامیدها:

الف)کوتریموکسازول

ب)سولفاستامید

ج)تریپل سولفا

د)سیلورسولفادیازین

فلوروکینولون

الف)نالیدیسیک اسید

سیپروفلوکساسین

افلوکساسین

تتراسایکلین

داکسی سایکلین

آنی بیوتیکها ی متفرقه

کلرامفنیکل

مترونیدازول

کلیندامایسین

نیتروفورانتین

موپیروسین

انتی بیوتیکهای ضد قارچ

داروهای ضدقارچ

کلوتریمازول

میکونازول

فلوکنازول

کتوکنازول

ایتروکنازول

نیستاتین

تولنفتات

تربینافین

گریزوفلووین

قطره ناتامایسین

داروهای ضد ویروس

اسیکلوویر

یدوکسوریدین

تری فلوریدین

امانتادین

داروهای ضد انگل

مترونیدازول

یدوکینول

 

فورازولیدون

 

پرونیوم پاموات

 

 


مبندازول

             

 

 

 

 

 

مپیرازین

لوامیزول

سیکلوزماید

داروهای ضد شپش وگال

پرمترین

گابابنزوئین

کرتامیتونیکشنبه 9 تیر 1392 09:30 ق.ظ
نظرات()